ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
นักวิจัย : สุวัจน์ ธัญรส
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวัจน์ ธัญรส . (2545). การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวัจน์ ธัญรส . 2545. "การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวัจน์ ธัญรส . "การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
สุวัจน์ ธัญรส . การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.