ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้องค์ความรู้ทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้องค์ความรู้ทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิจัย : วัชรินทร์ อินทพรหม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรินทร์ อินทพรหม . (2552). การจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้องค์ความรู้ทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วัชรินทร์ อินทพรหม . 2552. "การจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้องค์ความรู้ทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วัชรินทร์ อินทพรหม . "การจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้องค์ความรู้ทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
วัชรินทร์ อินทพรหม . การจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้องค์ความรู้ทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.