ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพของครูและการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวที่พึงประสงค์ของครูที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพของครูและการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวที่พึงประสงค์ของครูที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภวรรณ์ เล็กวิไล . (2551). การศึกษาศักยภาพของครูและการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวที่พึงประสงค์ของครูที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ศุภวรรณ์ เล็กวิไล . 2551. "การศึกษาศักยภาพของครูและการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวที่พึงประสงค์ของครูที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ศุภวรรณ์ เล็กวิไล . "การศึกษาศักยภาพของครูและการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวที่พึงประสงค์ของครูที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2551. Print.
ศุภวรรณ์ เล็กวิไล . การศึกษาศักยภาพของครูและการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวที่พึงประสงค์ของครูที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2551.