ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้กลีเซอรีนและกัมอะราบิกในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมลูกชุบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้กลีเซอรีนและกัมอะราบิกในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมลูกชุบ
นักวิจัย : ขนิษฐา อุ้มอารีย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขนิษฐา อุ้มอารีย์ . (2550). การใช้กลีเซอรีนและกัมอะราบิกในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมลูกชุบ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ขนิษฐา อุ้มอารีย์ . 2550. "การใช้กลีเซอรีนและกัมอะราบิกในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมลูกชุบ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ขนิษฐา อุ้มอารีย์ . "การใช้กลีเซอรีนและกัมอะราบิกในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมลูกชุบ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2550. Print.
ขนิษฐา อุ้มอารีย์ . การใช้กลีเซอรีนและกัมอะราบิกในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมลูกชุบ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2550.