ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ขิงและข่าในการพัฒนา ลูกชิ้นปลานิล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ขิงและข่าในการพัฒนา ลูกชิ้นปลานิล
นักวิจัย : สุภาวดี อินทร์เขียว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาวดี อินทร์เขียว . (2550). การใช้ขิงและข่าในการพัฒนา ลูกชิ้นปลานิล.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุภาวดี อินทร์เขียว . 2550. "การใช้ขิงและข่าในการพัฒนา ลูกชิ้นปลานิล".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุภาวดี อินทร์เขียว . "การใช้ขิงและข่าในการพัฒนา ลูกชิ้นปลานิล."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2550. Print.
สุภาวดี อินทร์เขียว . การใช้ขิงและข่าในการพัฒนา ลูกชิ้นปลานิล. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2550.