ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มบางที่เตรียมจากอะลูมิเนียมภายใต้ระบบสุญญากาศ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มบางที่เตรียมจากอะลูมิเนียมภายใต้ระบบสุญญากาศ
นักวิจัย : สุธี เพชราวุธ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุธี เพชราวุธ . (2549). สมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มบางที่เตรียมจากอะลูมิเนียมภายใต้ระบบสุญญากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุธี เพชราวุธ . 2549. "สมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มบางที่เตรียมจากอะลูมิเนียมภายใต้ระบบสุญญากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุธี เพชราวุธ . "สมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มบางที่เตรียมจากอะลูมิเนียมภายใต้ระบบสุญญากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2549. Print.
สุธี เพชราวุธ . สมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มบางที่เตรียมจากอะลูมิเนียมภายใต้ระบบสุญญากาศ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2549.