ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู
นักวิจัย : ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภวรรณ์ เล็กวิไล . (2549). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ศุภวรรณ์ เล็กวิไล . 2549. "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ศุภวรรณ์ เล็กวิไล . "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2549. Print.
ศุภวรรณ์ เล็กวิไล . การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2549.