ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนโดยการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจศึกษากรณีผลไม้แปรรูป

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนโดยการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจศึกษากรณีผลไม้แปรรูป
นักวิจัย : วริยา ปานปรุง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วริยา ปานปรุง . (2549). การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนโดยการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจศึกษากรณีผลไม้แปรรูป.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วริยา ปานปรุง . 2549. "การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนโดยการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจศึกษากรณีผลไม้แปรรูป".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วริยา ปานปรุง . "การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนโดยการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจศึกษากรณีผลไม้แปรรูป."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2549. Print.
วริยา ปานปรุง . การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนโดยการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจศึกษากรณีผลไม้แปรรูป. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2549.