ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : ชินวงศ์ ศรีงาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชินวงศ์ ศรีงาม . (2549). การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชินวงศ์ ศรีงาม . 2549. "การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชินวงศ์ ศรีงาม . "การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2549. Print.
ชินวงศ์ ศรีงาม . การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2549.