ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้คุณค่าของการออกกำลังกายและความต้องการบริการเกี่ยวกับการออกกำลังกายของนักศึกษา มรภ.พระนคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้คุณค่าของการออกกำลังกายและความต้องการบริการเกี่ยวกับการออกกำลังกายของนักศึกษา มรภ.พระนคร
นักวิจัย : นพวรรณ ระลึกมูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพวรรณ ระลึกมูล . (2549). การรับรู้คุณค่าของการออกกำลังกายและความต้องการบริการเกี่ยวกับการออกกำลังกายของนักศึกษา มรภ.พระนคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นพวรรณ ระลึกมูล . 2549. "การรับรู้คุณค่าของการออกกำลังกายและความต้องการบริการเกี่ยวกับการออกกำลังกายของนักศึกษา มรภ.พระนคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นพวรรณ ระลึกมูล . "การรับรู้คุณค่าของการออกกำลังกายและความต้องการบริการเกี่ยวกับการออกกำลังกายของนักศึกษา มรภ.พระนคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2549. Print.
นพวรรณ ระลึกมูล . การรับรู้คุณค่าของการออกกำลังกายและความต้องการบริการเกี่ยวกับการออกกำลังกายของนักศึกษา มรภ.พระนคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2549.