ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสุขภาพการสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ: การนำร่องรอบที่สอง

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสุขภาพการสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ: การนำร่องรอบที่สอง
นักวิจัย : ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ . (2554). การศึกษาสุขภาพการสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ: การนำร่องรอบที่สอง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ . 2554. "การศึกษาสุขภาพการสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ: การนำร่องรอบที่สอง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ . "การศึกษาสุขภาพการสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ: การนำร่องรอบที่สอง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554. Print.
ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ . การศึกษาสุขภาพการสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ: การนำร่องรอบที่สอง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2554.