ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม
นักวิจัย : พรเพ็ญ วรสิทธา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรเพ็ญ วรสิทธา . (2553). การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
พรเพ็ญ วรสิทธา . 2553. "การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
พรเพ็ญ วรสิทธา . "การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553. Print.
พรเพ็ญ วรสิทธา . การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2553.