ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการลดพิษของหัวกลอยและหาสารที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงจากน้ำล้างหัวกลอย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการลดพิษของหัวกลอยและหาสารที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงจากน้ำล้างหัวกลอย
นักวิจัย : จรรยา อินทรหนองไผ่
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรรยา อินทรหนองไผ่ . (2557). แนวทางการลดพิษของหัวกลอยและหาสารที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงจากน้ำล้างหัวกลอย.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
จรรยา อินทรหนองไผ่ . 2557. "แนวทางการลดพิษของหัวกลอยและหาสารที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงจากน้ำล้างหัวกลอย".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
จรรยา อินทรหนองไผ่ . "แนวทางการลดพิษของหัวกลอยและหาสารที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงจากน้ำล้างหัวกลอย."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557. Print.
จรรยา อินทรหนองไผ่ . แนวทางการลดพิษของหัวกลอยและหาสารที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงจากน้ำล้างหัวกลอย. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2557.