ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เส้นทางการท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เส้นทางการท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : สืบพงศ์ หงษ์ภักดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สืบพงศ์ หงษ์ภักดี . (2557). เส้นทางการท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สืบพงศ์ หงษ์ภักดี . 2557. "เส้นทางการท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สืบพงศ์ หงษ์ภักดี . "เส้นทางการท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557. Print.
สืบพงศ์ หงษ์ภักดี . เส้นทางการท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2557.