ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
นักวิจัย : ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา . (2557). ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา . 2557. "ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา . "ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557. Print.
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา . ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2557.