ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยวิถีชีวิต ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยวิถีชีวิต ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : ชุติกาญจน์ พิลาศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุติกาญจน์ พิลาศรี . (2553). ปัจจัยวิถีชีวิต ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ชุติกาญจน์ พิลาศรี . 2553. "ปัจจัยวิถีชีวิต ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ชุติกาญจน์ พิลาศรี . "ปัจจัยวิถีชีวิต ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553. Print.
ชุติกาญจน์ พิลาศรี . ปัจจัยวิถีชีวิต ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2553.