ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเก็บรวบรวมและการศึกษาจำนวนโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเก็บรวบรวมและการศึกษาจำนวนโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : กาญจนา รุ่งรัชกานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ . (2553). การเก็บรวบรวมและการศึกษาจำนวนโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ . 2553. "การเก็บรวบรวมและการศึกษาจำนวนโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ . "การเก็บรวบรวมและการศึกษาจำนวนโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553. Print.
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ . การเก็บรวบรวมและการศึกษาจำนวนโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2553.