ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดปริมาณอาร์ซินิคที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินในเขตจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมีโดยใช้วัสดุดูดซับธรรมชาติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดปริมาณอาร์ซินิคที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินในเขตจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมีโดยใช้วัสดุดูดซับธรรมชาติ
นักวิจัย : พรพรรณ พึ่งโพธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . (2556). การลดปริมาณอาร์ซินิคที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินในเขตจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมีโดยใช้วัสดุดูดซับธรรมชาติ.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . 2556. "การลดปริมาณอาร์ซินิคที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินในเขตจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมีโดยใช้วัสดุดูดซับธรรมชาติ".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . "การลดปริมาณอาร์ซินิคที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินในเขตจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมีโดยใช้วัสดุดูดซับธรรมชาติ."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556. Print.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . การลดปริมาณอาร์ซินิคที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินในเขตจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมีโดยใช้วัสดุดูดซับธรรมชาติ. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2556.