ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพอีสานใต้เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและนิทรรศการ (MICE Industry) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพอีสานใต้เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและนิทรรศการ (MICE Industry) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : สุวภัทร ศรีจองแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวภัทร ศรีจองแสง . (2558). การพัฒนาศักยภาพอีสานใต้เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและนิทรรศการ (MICE Industry) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สุวภัทร ศรีจองแสง . 2558. "การพัฒนาศักยภาพอีสานใต้เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและนิทรรศการ (MICE Industry) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สุวภัทร ศรีจองแสง . "การพัฒนาศักยภาพอีสานใต้เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและนิทรรศการ (MICE Industry) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558. Print.
สุวภัทร ศรีจองแสง . การพัฒนาศักยภาพอีสานใต้เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและนิทรรศการ (MICE Industry) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2558.