ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเพื่อเป็นไม้ประดับกระถาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเพื่อเป็นไม้ประดับกระถาง
นักวิจัย : กาญจนา รุ่งรัชกานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ . (2556). การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเพื่อเป็นไม้ประดับกระถาง.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ . 2556. "การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเพื่อเป็นไม้ประดับกระถาง".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ . "การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเพื่อเป็นไม้ประดับกระถาง."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556. Print.
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ . การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเพื่อเป็นไม้ประดับกระถาง. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2556.