ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คู่มือการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ สำหรับผู้ปกครองเด็ก , User Manual child Safety Seats in Cars For Parents
นักวิจัย : ศิริกุล กุลเลียบ , นิตยาภรณ์ สีหาบัว , อภิชาติ ก้องเสียง , ภัคจิรา เขื่อนโยธา , ขวัญนาค กุลเลียบ , จริญาภรณ์ วงษ์สีเทพ , อภิญญา มานิล
คำค้น : การใช้เบาะนิรภัย , อุปกรณ์นิรภัย
หน่วยงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังเครือข่ายแผนสอจร สำนักงานสอจร. โรงพยาบาลขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : วิทยา ชาติบัญชาชัย , วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ , อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , ธนะพงศ์ จินวงษ์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : hs2204 , http://hdl.handle.net/11228/4329 , WS200 ศ448ค 2558 , 57-103
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คู่มือการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ สำหรับผู้ปกครอง สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปกครอง ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมหนูน้อยปลอดภัยจากการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความตระหนักในการใช้เบาะนิรภัยเด็กและที่นั่งในรถยนต์ให้ปลอดภัย และเพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมายการใช้เบาะนิรภัยในเด็กขณะที่นั่งในรถยนต์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :