ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาธุรกิจคนพิการ , Empowering Disabled People Through Entrepreneurship
นักวิจัย : อาภาพรรณ ชนานิยม , วัชรา ริ้วไพบูลย์ , วรรณพร บุญเรือง , Arpaparn Chananiyom , Wachara Riewpaiboon , Wannaporn Boonrueng
คำค้น : การจัดการธุรกิจ , การบริหารธุรกิจ , คนพิการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : 9876169186311 , hs2195 , http://hdl.handle.net/11228/4321 , 57-056
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันจำนวนคนพิการในประเทศไทย มีมากกว่า 1.5 ล้านคน ซึ่งแม้ว่าจะมีความพิการที่หลากหลาย แต่ทว่า หลายหน่วยงานพยายามช่วยส่งเสริมให้คนพิการทุกประเภทได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ การให้คำแนะนำและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ไปในทิศทางที่สามารถสร้างงานและพึ่งพาตนเองได้ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลคนพิการของรัฐ อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย หนังสือการพัฒนาธุรกิจคนพิการ จะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาธุรกิจคนพิการ เพื่อใช้ในการเผยแพร่และขยายผล ไปยังคนพิการที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจในวงกว้าง และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

บรรณานุกรม :