ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือทางคลินิกสำหรับประเมินความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุ , Development of clinical tools for evaluating fall risks in elderly
นักวิจัย : รัมภา บุญสินสุข , สายธิดา ลาภอนันตสิน , ชุธิพัธ จิววะสังข์
คำค้น : ผู้สูงอายุ , การล้มในผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : hs2177 , http://hdl.handle.net/11228/4301 , WT20 ร387ก 2558 , 56-028
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้คือ เพื่อพัฒนาเครื่องมือทางคลินิกสำหรับประเมินความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 1. ศึกษาความสามารถและความแม่นยำในการระบุความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุ โดยใช้แบบประเมิน Balance Evaluation System Test (BESTest) และแบบประเมินฉบับย่อของ BESTest (Mini-BESTest) 2. เปรียบเทียบความแม่นยำในการระบุความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุระหว่างแบบประเมิน BESTest แบบประเมินฉบับย่อของ BESTest (Mini-BESTest) และแบบประเมินทางคลินิกประเภทอื่นๆ 3. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อในการประเมินจากแบบประเมิน BESTest และแบบประเมินฉบับย่อของ BESTest (Mini-BESTest) กับการล้มจริงในผู้สูงอายุ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

บรรณานุกรม :