ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายทุนวิจัยมุ่งเป้า ด้านการแพทย์และชีวเวชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ และหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นักวิจัย : สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล , Somkiat Wattanasirichaigoon
คำค้น : ทุนอุดหนุนการวิจัย , ข้อเสนอโครงการ , ชีวเวชศาสตร์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4199
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

บรรณานุกรม :