ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสำคัญของการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่่อการวิจัยและพัฒนา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสำคัญของการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่่อการวิจัยและพัฒนา , การสืบค้นและวิเคราะห์ฐานข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัยต่อยอดและเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ , Akkharawit Kanjana-opas
คำค้น : สิทธิบัตร
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4198
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

บรรณานุกรม :
อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ , Akkharawit Kanjana-opas . (2557). ความสำคัญของการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่่อการวิจัยและพัฒนา.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ , Akkharawit Kanjana-opas . 2557. "ความสำคัญของการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่่อการวิจัยและพัฒนา".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ , Akkharawit Kanjana-opas . "ความสำคัญของการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่่อการวิจัยและพัฒนา."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557. Print.
อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ , Akkharawit Kanjana-opas . ความสำคัญของการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่่อการวิจัยและพัฒนา. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2557.