ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ
นักวิจัย : นงลักษณ์ ปานเกิดดี , Nongluck Pankurddee
คำค้น : การจัดการงานวิจัย , Research Manager , ผู้จัดการงานวิจัย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4189
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
นงลักษณ์ ปานเกิดดี , Nongluck Pankurddee . (2557). การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
นงลักษณ์ ปานเกิดดี , Nongluck Pankurddee . 2557. "การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
นงลักษณ์ ปานเกิดดี , Nongluck Pankurddee . "การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557. Print.
นงลักษณ์ ปานเกิดดี , Nongluck Pankurddee . การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2557.