ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ
นักวิจัย : เพชรา สังขะวร , Petchara Sungkhaworn
คำค้น : สารสนเทศ , ระบบสารสนเทศ , Information , Research Manager , การจัดการงานวิจัย , ผู้จัดการงานวิจัย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4188
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
เพชรา สังขะวร , Petchara Sungkhaworn . (2557). การบริหารข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เพชรา สังขะวร , Petchara Sungkhaworn . 2557. "การบริหารข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เพชรา สังขะวร , Petchara Sungkhaworn . "การบริหารข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557. Print.
เพชรา สังขะวร , Petchara Sungkhaworn . การบริหารข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2557.