ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแพทย์แผนไทยในอาเซียน: โอกาสและผลกระทบ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแพทย์แผนไทยในอาเซียน: โอกาสและผลกระทบ
นักวิจัย : วิโรจน์ ณ ระนอง , Viroj NaRanong
คำค้น : การแพทย์แผนไทย , การแพทย์ทางเลือก , การแพทย์พื้นบ้าน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4170
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
วิโรจน์ ณ ระนอง , Viroj NaRanong . (2557). การแพทย์แผนไทยในอาเซียน: โอกาสและผลกระทบ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิโรจน์ ณ ระนอง , Viroj NaRanong . 2557. "การแพทย์แผนไทยในอาเซียน: โอกาสและผลกระทบ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิโรจน์ ณ ระนอง , Viroj NaRanong . "การแพทย์แผนไทยในอาเซียน: โอกาสและผลกระทบ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557. Print.
วิโรจน์ ณ ระนอง , Viroj NaRanong . การแพทย์แผนไทยในอาเซียน: โอกาสและผลกระทบ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2557.