ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ปรับเพื่อเปลี่ยนชีวิตประชาชนไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ปรับเพื่อเปลี่ยนชีวิตประชาชนไทย
นักวิจัย : จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , Jaruayporn Srisasalux
คำค้น : นโยบายสาธารณะ , สุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4163
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , Jaruayporn Srisasalux . (2557). นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ปรับเพื่อเปลี่ยนชีวิตประชาชนไทย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , Jaruayporn Srisasalux . 2557. "นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ปรับเพื่อเปลี่ยนชีวิตประชาชนไทย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , Jaruayporn Srisasalux . "นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ปรับเพื่อเปลี่ยนชีวิตประชาชนไทย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557. Print.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , Jaruayporn Srisasalux . นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ปรับเพื่อเปลี่ยนชีวิตประชาชนไทย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2557.