ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมคุณภาพ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมคุณภาพ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 , อนาคตระบบสุขภาพไทย สุขภาพคนไทยดีขึ้นหรือแย่ลง
นักวิจัย : บวรศม ลีระพันธ์ , Borwornsom Leerapan
คำค้น : ระบบบริการสุขภาพ , การควบคุมคุณภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4153
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
บวรศม ลีระพันธ์ , Borwornsom Leerapan . (2557). สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมคุณภาพ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
บวรศม ลีระพันธ์ , Borwornsom Leerapan . 2557. "สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมคุณภาพ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
บวรศม ลีระพันธ์ , Borwornsom Leerapan . "สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมคุณภาพ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557. Print.
บวรศม ลีระพันธ์ , Borwornsom Leerapan . สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมคุณภาพ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2557.