ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Drug Addiction, Substance Abuse, Treatment and Rehabilitation Programs in Thailand

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Drug Addiction, Substance Abuse, Treatment and Rehabilitation Programs in Thailand , ความต้องการการวิจัยในส่วน การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
นักวิจัย : Viroj Verachai , วิโรจน์ วีรชัย
คำค้น : การบำบัดรักษา , ยาเสพติด
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4085
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ (Jupiter) ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :
Viroj Verachai , วิโรจน์ วีรชัย . (2557). Drug Addiction, Substance Abuse, Treatment and Rehabilitation Programs in Thailand.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
Viroj Verachai , วิโรจน์ วีรชัย . 2557. "Drug Addiction, Substance Abuse, Treatment and Rehabilitation Programs in Thailand".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
Viroj Verachai , วิโรจน์ วีรชัย . "Drug Addiction, Substance Abuse, Treatment and Rehabilitation Programs in Thailand."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557. Print.
Viroj Verachai , วิโรจน์ วีรชัย . Drug Addiction, Substance Abuse, Treatment and Rehabilitation Programs in Thailand. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2557.