ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจแนวคิดและวิธีการว่าด้วยการศึกษาภาพและภาพถ่ายในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ , Concept and methodology survey in study of images and photography as historical evidence.
นักวิจัย : นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ , Nopphanat Anuphongphat
คำค้น : ประวัติศาสตร์ , ภาพ , ประวัติศาสตร์สุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : hs2123 , http://hdl.handle.net/11228/4060 , D น192ก 2557
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาประวัติศาสตร์นั้นสามารถศึกษาผ่านสิ่งที่เรียกว่า หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้หลายประเภท อาทิ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์ อักษรอย่าง จดหมาย เอกสาร บันทึก สมุดบันทึกส่วนตัว บทความในหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ที่หลงเหลือมาจากอดีต ส่วนหลักฐานอีกประเภทหนึ่งที่ก็ปรากฏหลงเหลืออยู่ อีกจำนวนมากคือ หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น คำบอกเล่า สถาปัตยกรรมสิ่่งก่อสร้าง เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ รวมไปถึงภาพวาด ภาพถ่าย แม้ว่าโดยมากนักประวัติศาสตร์ จะศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในอดีตผ่านการใช้หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์ อักษรเป็นส่วนใหญ่ หากในปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ สนใจในการใช้หลักฐานที่ไม่ ใช่ ลายลักษณ์อักษรมากขึ้น ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) ถูกนำมาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ร่วมสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ หลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรอีกประเภทหนึ่ง ที่นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์รวมไปถึงนักวิชาการในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สนใจศึกษามากขึ้นในปัจจุบันได้แก่ ภาพวาดและภาพถ่าย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :