ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ , การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในประเทศไทย
นักวิจัย : พรเทพ เบญญาอภิกุล , วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
คำค้น : ธุรกิจ , โรงพยาบาลเอกชน , การค้า , ความเป็นธรรม , อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ , เครือข่ายวิชาการปฏิรูปประเทศไทย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3963
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

นำเสนอบทสำรวจกรณีศึกษาแนวทางการกำหนดขอบเขตตลาดที่เหมาะสมในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร, บทวิเคราะห์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในแง่ขอบเขตและโครงสร้างตลาด แนวโน้มการควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บทบาทการกำกับดูแลของภาครัฐ และ ผลประกอบการ, และรายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ในแง่พัฒนาการ โครงสร้างตลาด พฤติกรรมและสภาพการแข่งขัน และ ผลประกอบการ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

บรรณานุกรม :
พรเทพ เบญญาอภิกุล , วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ . (2556). รายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พรเทพ เบญญาอภิกุล , วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ . 2556. "รายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พรเทพ เบญญาอภิกุล , วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ . "รายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
พรเทพ เบญญาอภิกุล , วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ . รายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.