ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานประจำปี 2556 : สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : พัชนี ธรรมวันนา , ณัฐินี บัณฑะวงศ์ , แสงจันทร์ ชาติประสิทธิ์
คำค้น : บริการสุขภาพ , บริการสาธารณสุข
หน่วยงาน : สำนักงานเขตบริการสุขภาพ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : 9789742992163 , hs2134 , http://hdl.handle.net/11228/4063 , W84 พ516ร 2557 , T56-23
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : กรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักตรวจราชการกระทรวง เขตพื้นที่เครือข่ายบริการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2556–2560) เพื่อพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการระบบสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการประสานการพัฒนาระบบสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งในเบื้องต้นเน้นการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบส่งต่อ รวมถึงพัฒนารูปแบบและมาตรฐานหน่วยบริการ และการพัฒนาระบบข้อมูลและมาตรฐานการติดตามประเมินผล

กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :