ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ไฟใต้กับการริเริ่มสันติภาพแห่งเดือนรอมฎอน 2556 : ความรุนแรงที่ยืดเยื้อจะต้องถ่วงดุลด้วยพลังสันติภาพเท่านั้น
นักวิจัย : ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี , รอมฎอน ปันจอร์
คำค้น : การบริหารความขัดแย้ง , ความรุนแรง
หน่วยงาน : ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : hs2119-03 , http://hdl.handle.net/11228/4033 , WA900 น298 2556 , 54-059
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย สิทธิสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรม กับระบาดวิทยาของความรุนแรง (Right to Health: Cultural Borders and the Epidemiology of Violence) วันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม สานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซอยสาธารณสุข 6

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ, ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (สสมส. Siamese Association of Sociologists and Anthropologists, SASA)

บรรณานุกรม :