ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจสำหรับคนพิการ
นักวิจัย : สถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน
คำค้น : ผู้พิการ , การพัฒนาอาชีพ
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : hs2069 , http://hdl.handle.net/11228/4010 , HV1568 ก493 2555 , T52-01
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : นนทบุรี
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจสำหรับคนพิการ ได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด คือ นนทบุรี ชลบุรี นครพนม และ นครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับคนพิการ สร้างเครือข่ายด้านอาชีพของคนพิการ ทั้งในกลุ่มของคนพิการเองและการร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :