ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการศึกษาสรุปบทเรียนและติดตามผลการพัฒนาระบบการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา สถานีอนามัยเกาะขวาง เทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการศึกษาสรุปบทเรียนและติดตามผลการพัฒนาระบบการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา สถานีอนามัยเกาะขวาง เทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
นักวิจัย : ทรงพล ตุละทา , วินัย วงศ์อาสา
คำค้น : การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข , การบริหารสาธารณสุข , ชุมชน , สาธารณสุข—นโยบายของรัฐ , Health Decentralize , Health Administration , การถ่ายโอนสถานีอนามัย , องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น , สถานีอนามัยเกาะขวาง , องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขวาง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : hs1491 , http://hdl.handle.net/11228/2436 , WA540.JT3 ท141ค เกาะขวาง 2551 , 50ข055-11
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : จันทบุรี
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ทรงพล ตุละทา , วินัย วงศ์อาสา . (2551). โครงการการศึกษาสรุปบทเรียนและติดตามผลการพัฒนาระบบการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา สถานีอนามัยเกาะขวาง เทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทรงพล ตุละทา , วินัย วงศ์อาสา . 2551. "โครงการการศึกษาสรุปบทเรียนและติดตามผลการพัฒนาระบบการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา สถานีอนามัยเกาะขวาง เทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทรงพล ตุละทา , วินัย วงศ์อาสา . "โครงการการศึกษาสรุปบทเรียนและติดตามผลการพัฒนาระบบการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา สถานีอนามัยเกาะขวาง เทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
ทรงพล ตุละทา , วินัย วงศ์อาสา . โครงการการศึกษาสรุปบทเรียนและติดตามผลการพัฒนาระบบการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา สถานีอนามัยเกาะขวาง เทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.