ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างภาพอนาคตระบบและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
นักวิจัย : นเรศ ดํารงชัย , ปวรภัส โพธิสุข , จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
คำค้น : ระบบหลักประกันสุขภาพ , Health Insurance Systems , ประกันสุขภาพ , ภาพอนาคต, หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ผู้ร่วมงาน : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค , สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : hs1473-1 , http://hdl.handle.net/11228/2408 , W100 น266กส 2551 , 50ค009-2
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : โครงการศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), กระทรวงสาธารณสุข. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

บรรณานุกรม :