ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติการ (CoP) ด้านภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติการ (CoP) ด้านภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
นักวิจัย : สถาบันสุขภาพวิถีไทย
คำค้น : การรักษาโรคด้วยสมุนไพร , ภูมิปัญญาชาวบ้าน , การแพทย์ทางเลือก , การแพทย์แผนโบราณ , การแพทย์พื้นบ้าน , พัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1895 , http://hdl.handle.net/11228/3398 , WB50.JT3 ก528 2554 , T54-01
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
สถาบันสุขภาพวิถีไทย . (2554). การพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติการ (CoP) ด้านภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันสุขภาพวิถีไทย . 2554. "การพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติการ (CoP) ด้านภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันสุขภาพวิถีไทย . "การพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติการ (CoP) ด้านภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
สถาบันสุขภาพวิถีไทย . การพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติการ (CoP) ด้านภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.