ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
นักวิจัย : ยุวดี วงษ์กระจ่าง , กมล ไชยสิทธิ์ , พรพิศ ศิลขวุธท์ , ยุวดี คาดการณ์ไกล
คำค้น : ระบบบริการสุขภาพ , อนามัยสิ่งแวดล้อม , Health Service Systems , การบริการสาธารณสุข , ระบบสุขภาพ , สิ่งแวดล้อม , สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ , ปัญหาเชิงนโยบาย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1429-2 , http://hdl.handle.net/11228/2239 , WA30 ย442ค ส่วนที่2 2552 , 51-039-2
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :