ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพโดยชุมชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพโดยชุมชน
นักวิจัย : วิชิต นันทสุวรรณ
คำค้น : ระบบบริการสุขภาพ , สวัสดิการสุขภาพ , กองทุนชุมชน , การบริการสาธารณสุข , กองทุนสุขภาพชุมชน , การบริหารจัดการ , สวัสดิการ , การพัฒนาศักยภาพชุมชน , บริการสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันพัฒนาชนบท มูลนิธิหมู่บ้าน
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : hs1466 , http://hdl.handle.net/11228/2271 , HV4959 ว549ก 2540 , 41ข036
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
วิชิต นันทสุวรรณ . (2540). การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพโดยชุมชน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิชิต นันทสุวรรณ . 2540. "การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพโดยชุมชน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิชิต นันทสุวรรณ . "การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพโดยชุมชน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540. Print.
วิชิต นันทสุวรรณ . การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพโดยชุมชน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2540.