ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาสารสนเทศระบบยาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยา ระยะเวลา : กรกฎาคม 2549-สิงหาคม 2550 , Drug utilization analysis
นักวิจัย : เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ , ภูรี อนันตโชติ , อินทิรา กาญจนพิบูลย์ , จิราภรณ์ อุษณกรกุล , ศนิตา หิรัญรัศมี , ทวีพงษ์ อารียโสภณ , สุธีรา เตชะคุณวุฒิ , ชุมพูนุช สุคนธวารี
คำค้น : ระบบเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ , พฤติกรรมการใช้ยา , อนามัย,การสำรวจ , เบาหวาน , ยา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ศูนย์สารสนเทศและวิจ้ยระบบยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : hs1469 , http://hdl.handle.net/11228/2258 , WB330 ส938ก [2550] , 49ข025-3
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :