ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์สถานะสุขภาพในเด็กและเยาวชน
นักวิจัย : ตวงทิพย์ ธีระวิทย์
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , การควบคุมและป้องกันโรค , เด็ก—โภชนาการ , โรคไม่ติดต่อ , ทุพโภชนาการ , Health Promotion , Health Prevention and Control , โรคอ้วน , โรคเอดส์ , โรคเครียด , โภชนาการกิน , อุบัติเหตุ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : hs1404 , http://hdl.handle.net/11228/642 , WA900 ต214ส 2549 , 49ข008-2
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์สูง ในปี พ.ศ. 2539-2540 อัตราการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์สูงสุด และมีแนวโน้มที่ลดลงในปีต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์ด้านทันตกรรมในเด็กและเยาวชนจะกล่าวถึงทั้งเรื่องของสภาวะของโรคฟันผุในฟันน้ำนมในเด็กที่จะผุมากในฟันบนซี่หน้ามากกว่าฟันล่างซี่หน้าและฟันแท้ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบการได้รับบริการที่ผ่านมา ในเด็กอายุ 12 ปี พบว่า เด็กได้รับการรักษาโรคฟันผุ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม สัดส่วนของฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาลดลง ขณะที่การอุดฟันเพิ่มขึ้น ฟันซี่ที่ผุมากในอายุ 12 ปี จะเป็นฟันกรามซี่ที 1 ในช่วง 12-15 ปี อัตราการผุของฟันกรามซี่ที่ 2 จะเพิ่มสูงกว่าซี่อื่นๆ อย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่มีผลต่อระดับสติปัญญาของเด็กและเยาวชนที่มีผลตั้งแต่การวางแผนครอบครัวของบิดามารดาอย่างถูกต้อง จนกระทั่งคลอดออกมาสู่ภายนอกตลอดจนการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมที่มีผลซึ่งมีทั้งที่หลีกเลี่ยงได้และหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่จะทำอย่างไรให้เกิดผลต่อเด็กและเยาวชนน้อยที่สุด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

บรรณานุกรม :