ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารหนูในนำบริโภคของตำบลร่อนพิบูลย์ , Surveillance of arsenic contamination in drinking water in Ronpiboon district
นักวิจัย : วิไลวรรณ พุทธพฤกษ์ , Wilaiwan Puttapruk , ณรงค์ ภมรภู่ศิริกุล , พโยม เสนอินทร์ , อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม , Narong Pamornpoosirikul , Payome Sanin , Uraiwan Madardam , โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
คำค้น : Arsenic , Arsenic -- toxicity , Nakorn Srithammara , สารหนู , สารหนู -- การเกิดพิษ , นครศรีธรรมราช , Contamination , Asenic Poisoning , Water Supply , Rainwater , Piped Water , Drinking Water , การปนเปื้อน , น้ำดื่ม , น้ำปะปา , น้ำฝน
หน่วยงาน : โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/1935 , QV294 ว735ก 2545 , 44ค053
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชื่อวิจัย การเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำบริโภคของตำบลร่อนพิบูลย์ผู้วิจัย วิไลวรรณ พุทธพฤกษ์และคนอื่นๆแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปีที่พิมพ์ 2545บทคัดย่อการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา และน้ำฝนในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงต่อโรคพิษสารหนูในเขตพื้นที่ตำบลร่อนพิบูลย์ โดยมีขั้นตอนการศึกษา 1)ตรวจหาปริมาณสารหนูในน้ำประปาทุกระบบในเขตหมู่ที่ 1, 2, 7, 12, 12 และ 15 ตำบลร่อนพิบูลย์ 2)ตรวจหาปริมาณสารหนูในน้ำฝนโดยสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย จากครัวเรือนที่อาศัยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 12, 13 และ 1, 7, 15 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างมา 50 % ของครัวเรือน และ 25% ของครัวเรือน ตามลำดับ โดยเก็บตัวอย่างปีละ 3 ครั้ง นำตัวอย่างมาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง AAS ที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ มีการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพการวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม EPINFO โดยเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานตาม WHO ( มาตรฐานน้ำดื่ม ไม่เกิน 10 ppb)ผลการวิจัยพบว่า น้ำฝน น้ำประปาส่วนภูมิภาค ประปาคลองขุนพังและประปาบาดาล ไม่พบปริมาณสารหนูที่เกิน 10 ppb สำหรับประปาภูเขาและน้ำจากฝายวังศิลารักษ์ พบปริมาณสารหนูที่เกิน 10 ppb จากการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า ทางราชการและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องร่วมมือกันวางแผนในการใช้น้ำของประชาชน ทั้งในบริเวณที่ระบบประปาเข้าถึงและบริเวณที่ราบสูง ที่ต้องจัดหาภาชนะเก็บน้ำฝนให้พอเพียงตลอดทั้งปี พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในการตรวจหาปริมาณสารหนูก่อนนำน้ำจากแหล่งอื่นมาใช้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

Research Title Surveillance of arsenic contamination in water consumption in Ronpiboon districtResearcher Wilaiwan Puttapruk, and otherFunding Health Systems Research InstituteYear 2002ABSTRACTRonpiboon subdistrict, Ronpiboon district, Nakorn Srithammara Province, Southern Thailand consists of 16 villages. These villages are well known as high prevalence of well water contaminated with arsenic. The piped water supplied among this area were from 5 lines: Provincial Waterworks Authority, village artesian, Wangsilaruk, Khlong Khunpung and Ronna-mountain piped line, respectively. The aim of this research is to analyze the rainwater and piped water quality in high-risk area of arsenic poisoning in the Ronpiboon district. Arsenic levels in every piped water system in village 1,2,7,12, 13 and 15 were examined. In villages 2, 12 and 13, 50% of households were sampled, while in villages 1, 7 and 15, 25% of household were sampled. The samples were collected 3 times a year and examined for arsenic level by using AAS at Ronpiboon hospital. Quality control and assurance was performed by the Medical Science Department, Ministry of Public Health . Data were analyzed using Epi Info version 6. The contamination of arsenic levels in drinking water were followed the standard criteria according to WHO definition (< 10 ppb). There were 904 samples collected, the majority was from rainwater (97.8%). In this study we found that arsenic levels in all samples of rainwater, from Provincial Waterworks Authority, Khlong Khunpung and artesian piped water was not higher than the standard level while all samples from Wangsilaruk and Ronna-mountain piped water were found to have arsenic levels higher than the standard. In conclusion, rainwater, Provincial Waterworks Authority, village artesian and Khlong Khunpung piped water was safe for drinking. Mountain and Wangsilaruk piped water were found to be not safe for consumption. The implementation from this study is that the government and local administrative organization should cooperate to set up a plan for water use of the villagers. These including having piped water areas and plateau areas which hold containers for collecting rainwater that are big enough to last for a whole year. Villagers should be informed of water testing laboratories in their area which can examine arsenic levels especially when changing to other sources of water

บรรณานุกรม :