ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นำการเงินการคลังหนุนการจัดการความรู้สู่สุขภาพวิถีไท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นำการเงินการคลังหนุนการจัดการความรู้สู่สุขภาพวิถีไท , Financial mechanisms for knowledge management to strengthen Thai traditional medicine
นักวิจัย : นุศราพร เกษมสมบูรณ์ , Nusaraporn Kesssomboon , ปัตพงษ์ เกษมสมบูรณ์ , กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม , Pattapong Kessomboon , Kamolnut Muangyim , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , Khon Kaen University
คำค้น : Alternative Health , Medicine, Traditional -- Thailand , Medicine, Herbal , สุขภาพทางเลือก , การแพทย์แผนโบราณ , Knowledge management , Thai traditional medicine , การจัดการความรู้ , สุขภาพวิถีไท
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/1908 , WB925 น743น 2549 , 49ค012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บรรณานุกรม :
นุศราพร เกษมสมบูรณ์ , Nusaraporn Kesssomboon , ปัตพงษ์ เกษมสมบูรณ์ , กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม , Pattapong Kessomboon , Kamolnut Muangyim , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , Khon Kaen University . (2549). นำการเงินการคลังหนุนการจัดการความรู้สู่สุขภาพวิถีไท.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
นุศราพร เกษมสมบูรณ์ , Nusaraporn Kesssomboon , ปัตพงษ์ เกษมสมบูรณ์ , กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม , Pattapong Kessomboon , Kamolnut Muangyim , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , Khon Kaen University . 2549. "นำการเงินการคลังหนุนการจัดการความรู้สู่สุขภาพวิถีไท".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
นุศราพร เกษมสมบูรณ์ , Nusaraporn Kesssomboon , ปัตพงษ์ เกษมสมบูรณ์ , กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม , Pattapong Kessomboon , Kamolnut Muangyim , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , Khon Kaen University . "นำการเงินการคลังหนุนการจัดการความรู้สู่สุขภาพวิถีไท."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549. Print.
นุศราพร เกษมสมบูรณ์ , Nusaraporn Kesssomboon , ปัตพงษ์ เกษมสมบูรณ์ , กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม , Pattapong Kessomboon , Kamolnut Muangyim , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , Khon Kaen University . นำการเงินการคลังหนุนการจัดการความรู้สู่สุขภาพวิถีไท. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2549.