ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพในเด็กและเยาวชน
นักวิจัย : ศิริพร เค้าภูไทย
คำค้น : พฤติกรรมสุขภาพ , เยาวชนกับยาเสพติด , Health Behavior , การดื่มสุรา , การสูบบุหรี่ , เพศสัมพันธ์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : hs1403 , http://hdl.handle.net/11228/640 , W85 ศ463ส 2549 , 49ข008-1
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ได้แก่ การเสพยาเสพติด การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เพศสัมพันธ์ และการรวมกลุ่มที่ไม่สร้างสรรค์ ยาเสพติดที่เยาวชนนิยมมากที่สุด คือ เบียร์/ไวน์/สปาย รองลงมาคือ เหล้า และเครื่องดื่มผลไม้ที่ผสมแอลกอฮอล์ ตามลำดับ จากข้อมูลเกี่ยวกับสุรา พบว่า อายุน้อยที่สุดที่เริ่มดื่มสุราคือ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ถึงแม้ว่าจะมีไม่มากก็ตาม นอกจากนี้ยังพบว่า โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มอายุที่เริ่มดื่มสุรามากที่สุด คือ 20-24 ปี แสดงให้เห็นว่าการดื่มสุราได้ขยายไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้น สิ่งที่สำคัญคือ ในจำนวนผู้ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังทั้งหมดมีเด็กที่มีอายุยังไม่ถึง 15 ปีรวมอยู่ด้วย สถานการณ์การสูบบุหรี่ในประเทศไทยโดยเฉลี่ยแล้วพบว่าอายุที่เริ่มสูบบุหรี่คือ ช่วงอายุที่อยู่ระหว่างอายุ 15-24 ปี นั่นหมายความว่า มีเด็กและเยาวชนใหม่ๆ ที่สูบบุหรี่ทดแทนผู้สูบที่ตายและเลิกสูบเพราะเป็นโรคทดแทนขึ้นเรื่อยๆ จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เด็กที่สูบบุหรี่เป็นนักเรียนอาชีวะ และเด็กที่อยู่ในเขตชนบท อายุต่ำสุดของชายที่มีเพศสัมพันธ์ คือ 9 ปี ส่วนผู้หญิงอายุต่ำสุดที่มีเพศสัมพันธ์ คือ 10 ปี อายุเฉลี่ยของชายที่มีเพศสัมพันธ์ คือ 15 ปี และอายุเฉลี่ยของหญิงที่มีเพศสัมพันธ์ คือ 16 ปี การข่มขื่นเกิดจากการกระทำโดยเด็กและเยาวชนสูงถึง 2.6 ราย หรือเฉลี่ยแล้วมากกว่า 2 รายในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม ในจำนวนนี้มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่เป็นเหยื่อจากการถูกข่มขืนเฉลี่ยวันละ 2 ราย จากการรวบรวมสถิติเพียงแค่ 1 เดือนก็พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นที่ยกพวกตีกันถึง 3,000 ครั้ง และจากสถิติจำนวนเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีทำร้ายชีวิต ร่างกายของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2548 ที่มีผู้กระทำผิด 1,493 คน เพิ่มเป็น 1,908 คดี ในปี 2549 หรือเพิ่มขึ้นจากเดิม 27.8% นอกจากความรุนแรงที่เกิดจากการยกพวกตีกันแล้วการก่อความรำคาญโดยแก๊งรถซิ่งอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส่งให้เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่กระทำผิด ได้แก่ ความอบอุ่นและการอบรมสั่งสอนของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อและแม่ นอกจากนี้กลุ่มเพื่อนก็มีส่วนในการชักจูงให้เกิดการกระทำผิด การได้รับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะทีวี หรือการรับชมภาพยนต์ การฟังดนตรีที่แฝงไปด้วยความรุนแรง เป็นต้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

บรรณานุกรม :