ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบต่อการจัดบริการสุขภาพและกำลังขวัญของพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในภาวะวิกฤติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , Healthcare system during violent crisis in the three southern border provinces, Thailand
นักวิจัย : สุวรรณี เนตรศรีทอง , Suwanee Natesrithong , ปฐมามาศ โชติบัณ , Phathomat Chotiban , วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดยะลา
คำค้น : Health Service Systems , Health Serviecs , Health Personnel , ระบบบริการสุขภาพ , อนามัย, บริการ , บุคลากรสาธารณสุข , การบริการสาธารณสุข , บริการสุขภาพ , พยาบาลวิชาชีพ , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : Coverhs1261 , http://hdl.handle.net/11228/1278 , WA754 ส875ก 2547 , 47ค039-4
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการจัดการระบบบริการสุขภาพ ในภาวะวิกฤติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการจัดบริการสุขภาพและการหาแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดบริการ สุขภาพในภาวะวิกฤติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาในโรงพยาบาลชุมชน 26 แห่ง และสถานีอนามัย 323 แห่ง วัตถุประสงค์เฉพาะ 1. เพื่อศึกษาผลกระทบในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดบริการสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข 3. เพื่อวัดกำลังขวัญ ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขภาคใต้

บรรณานุกรม :