ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และสภาวะเจ็บป่วยจนล้มละลายของผู้ป่วยในที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ในจังหวัดสงขลา , Study on family's ability to pay and financially catastrophic illness(FCI) among out-of-pocket in patients: Songkhla province
นักวิจัย : อนุพงค์ สุจริยากุล , Anupong Suchariyakul , วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ , Veeresak Jongsoowiwatwonge
คำค้น : Economics -- Cost and Cost Analysis , Health Care Costs , Songkhla , สงขลา , Family's Ability , Fanancially Catastrophic Illness(FCI) , In-Patients , ค่ารักษาพยาบาล , สวัสดิการรักษาพยาบาล , ผู้ป่วยใน , ค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/1664 , W74 อ193ค 2542 , 42ค006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :