ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประชากร การตั้งถิ่นฐาน และการขยายตัวของเมือง : ปัญหาและแนวนโยบาย , Popultion, settlement and urbanization : problems and policies
นักวิจัย : ภัสสร ลิมานนท์ , Patsorn Limanon
คำค้น : Environment , Popultion , Land Settlement , ประชากร , Urbanization , การย้ายถิ่นในประเทศไทย , การตั้งถิ่นฐาน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2007 , WA30 ภ389ป 2543
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประชากร การตั้งถิ่นฐาน และการขยายตัวของเมือง : ปัญหาและแนวนโยบายรายงานฉบับนี้อภิปรายอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่เป็นผลพวงจากการขยายตัวของเมืองที่เติบโตโดยปราศจากการวางแผน หรือขาดการควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่พึงปรารถนา รวมทั้งการที่รัฐมีนโยบายลำเอียงในการพัฒนาที่เน้นการลงทุนเฉพาะในเขตเมือง ปัญหาที่เกิดจากการขยายตัวรวดเร็วเกินไปของเมืองรวมถึงการวางผังเมือง การใช้ที่ดินไม่เหมาะสม การขาดแคลนที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอ ภาวะการว่างงาน ความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางรายได้และฐานะของประชากร

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :