ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Guideline for the pharmacotherapy of treatment-resistant schizophrenia , ผลกระทบของแนวทางการใช้ยารักษาโรคจิตเภทที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาต่อเวชปฏิบัติของจิตแพทย์ไทย
นักวิจัย : Pichet Udomratn , Manit Srisuripanont , มานิต ศรีสุรภานนท์
คำค้น : Mental Health , ระบบเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ , โรคจิตเภท , การใช้ยารักษาโรคจิตเภท
หน่วยงาน : Health Systems Research Institute
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : he0095 , http://hdl.handle.net/11228/1520 , WM105 P592I [2000]
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Health Systems Research Institute

บรรณานุกรม :